Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1899
15e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 15e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204211
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DERDE VERZAMELINa.
1. Een rechthoekig stuk land, ter grootte van 21 are
6 centiare en 54 meter lang, wordt met boomen be-
plant, die 5 meter van elkander staan. Hoe groot zal 't
aantal boomen zijn, als de buitenste rijen twee meter van
de kanten staan ?
2. Een weg, die 10 kilometer lang en 3 meterbreed
is, moet bestraat worden met steenen, die 1,5 decimeter
lang, 1 decimeter breed en 4 centimeter dik zijn. Hoe-
veel steenen zijn daartoe noodig ?
3. Iemand heeft 25 hektoliter aardappelen gekocht
voor 80 gl. Men vraagt, hoe duur hij een hektoliter zal
moeten verkoopen, om voor 8 gulden een halven hektoli-
ter minder te geven dan hij er voor ontvangen heeft.
4. Verdeel 't getal 660 in twee deelen, en wel zoo,
dat vijfmaal 't achtste deel van 't eene gelijk is aan drie
vierde deelen van 't andere. Welke zijn dan die getallen?
5. Van eene evenredigheid is de som van de termen der
eerste reden 56, de som van de voorgaande termen 36 en
de som van al de termen 126. Welke is de evenredigheid ?
6. Verdeel nog eens 't getal 1740 in drie deelen, en
wel zoodanig, dat tweemaal het derde deel van 't eerste
gelijk is aan viermaal het vijfde deel van 't tweede en aan
vijf achtste deelen van 't derde.
7. Een ruiter, die 72 K.M. aflegt in denzelfden^tijd,
dat een voetganger 32 K.M. vordert, heeft in 472 ^ur
den afstand van A. naar B. afgelegd. Hoeveel uren zou
de voetganger daartoe noodig hebben?
8. Eene vrouw koopt een half stuk linnen min 15 M.,
en betaalt daarvoor 15 gulden. Daar zij 't van goede