Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1899
15e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 15e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204211
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scanScanned page
5e stukje 5e verbeterde druk
„ Manuel de Lecture et de Conversation fran-
çaise, pour les commençants. Tome premier,
huitième édition
Tome second, troisième édition
Tome troisième
IL W. Heuvel, De Wijde, Wijde Wereld. Aardryksk.
Schetsen v. d. hoogste klasseii der volksschool.
Geïll. Deel I Nederland 2e dr.. Deel II Europa.
Deel III Vreemde Werelddeelen, i>cr deeltje
Jan C W. Ising, Vraagstukken en Vormen voor de
voorbereidende klasse tot de H. JJurgerschool
M. K. de Jong, Kobinson Crusoë. Een leesboek voor
de Lagere School. Bewerkt naar den vijf-
tienden druk van Campe. Rijk Geïllustreerd
P. Kat Pzn., Kleine Nederlandsche Spraakkunst, 5e dru"k
„ Woordenlijstje der Nedorlandsche Taal
A. H. Kloosterman, Tiendeelige Getallen. Verzamel.
van metliodisch gerangschikte opgaven voor
het derde en vierde leerjaar
, Gewone Breuken. Verzameling van methodisch
gerangschikte opgaven voor het vierde en
vyfde leerjaar
J. Kögnings, Oppervlak en Inhoud. Practisch Rekenboek
over Vormleer, 4e druk
„ Punteniyst voor de Gewone Lagere School,
tevens ingericht tot het opteekenen der be-
handelde leerstof
„ Idem voor Scholen M. U. L. O.
II. Kroes, le en 2e Jaartallen boekje, per deeltje
Dr. C. te Lintum, De Beginselen der Geschiedenis.
Leesboek 2 dln. met eenige kaartjes p. deeltje
A. Mout en J. J. ten Have, Kaarten van Nederland ter
invulling, Methodisch bewerkt, 12 Kaarten
in omslag
Prüs per Kaart afz.
C. C. Regt, De Herhalingsschool. Keur van Rekenk.
Vraagst en Oef. met aanwyzingen en toelich-
tingen voor de hoogste klassen der lagere
school en herhalingsscholen
Jos. Scheidel Jr., Vereerend Getuigschrift voor getrouw
Schoolbezoek, enz.
50 ex. ƒ10,—, 100 ex. /"IS,—, 200 ex./•32,50.
J. A. Schutte, Schryf zonder fouten, Nieuwe taaloefenin-
gen voor de Lagere School 4 deeltjes à
J. A. Vermeulen, Lezen en Stellen. Een serie Lees-en
Steloefeningen voor de Hoogste Klassen der L.
School Leesb. I ƒ0,25, Leesb. II," III en IV à
Steloefeningen beh. b/li. Ie en 2e Leesboek „
ƒ0,80
„ 0,75
„ 0,60
„ 0,50
„ 0,45
„ 0,25
. 0,30
. 0,20
„ 0,30
^ 0,25
„ 0,35
« 0,071/3
« 0.30
„ 0,45
„ 0,05
« 0.25
Steloefeningen
3e
4e
„ 0,40.
. 0,20
„ 0,20