Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1899
15e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 15e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204211
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
J. C. Boeser en D. C. vax Neck. Onze Provincie, Aard-
rijkskundig Leesboekje voor de Lagere Scholen
in Gelderland, 2e druk „ 0,10
D. Boswijk, H. Schekpstka en W. Walstra, Thieme's
Ie. Teekenatlas van Nederland „ 0,35
Cahier bij bovenstaand „ 0,15
id.' Thienie'a 2e Teekenatlas, De Landen van
Europa en de Werelddeelen „ 0,35
Cahier „ 0,15
D. Boswmk & W. Walstra., Ons Taaihoekje. De een-
voudigste spel- en taalregels voor de Lagere
School, 2c vermeerderde druk ,, 0,35
,, Kleine Spraakk. vooral ten dienste v/h Meer
Uitgebreid Lager Onderw , vierde licrz. druk „ 0,35
„ Vragen en Opgaven bij de Kleine Spraak-
kunst, 2e druk „ 0,50
D. i)e Bruin Jr., Eenvoudig Rekenboek voor het reke-
nen uit hot hoofd en ('ijrercn in Lagere Scholen
3 stukjes 11 ,, 0,25
„ Antwoorden ,, 0,20
J. II. colenbrander, Nieuwe Leermiddelen voor het
Aanvankelijk Leesonderwijs (letterkaartjes,
letterdoosjes en legplankjes). Er zyn 40 ver-
schillende strookcn met de letters, welke bij
het aanv. leesonderwijs moeten worden geleerd,
bedrukt. Op eeu st>'ook komen 10 of 5 gelijke
letters voor De prijs per ^tel (1 doosje, 1
plankje en 40 letters) voldoende voor één
leerling bedraagt: bij 10 stel tegeljjk „ 0,50
r 20 „ n „ 0,45
. 30 „ . , Ö,40
40 „ en meer „ 0,35
„ De Kleine Lezer. Een achttal boekjes voor
het aanvankelijk leesonderwijs met vele
lUustratiën. Uitgegeven ondet toezicht van
J. Kögnings, Schrijver van „de School.''
Prijs Ie en 2e deeltje f 0,15; 3e—8e deeltje „ 0,20
Hierbij behoort: Het Leeren Lezen. Hand-
leiding voor het aanv. Leeïonderwijs „ 0,90
Aan deze serie is een stel wandplaten toege-
voegd, waarvan de prijs is (7 stuks) „ 2,25
opgeplakt 20 ct. per stuk hooger.
„ Tn bonte Rij. Een leesboek voor School en
Huis ^ ,, 0,30
W. J. C. driggeler, J. V. Rothfusz en W Walstra,
Thieme's Steilschrift in 8 nummers. Per No. f 0,08
A. van der Hoeven, De Beginselen der Fransche Taal
Ie stukje 17e verbeterde druk 0,30
2e stukje 12c verbeterde druk „ 0,40
3e stukje 11c verbeterde druk „ 0,60
4c stukje 7e verbeterde druk „ 0,70