Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1899
15e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 15e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204211
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
weken. In hoeveel weken kunnen zij 't, te zamen wer-
kende, afmaken? En hoeveel krijgt A. dan van de be-
dongen som?
219. D. koopt eenige H.L. koren, waarvan hij 250'
H.L. verkoopt tegen 8,60 gl. den H.L., met eene winst
van 7,5 proc. Naderhand verkoopt hij de rest met 5%
verlies, zoodat hij op de geheele partij 50 gl. verliest.
Hoe groot is die partij?
220. Eene gewone karnmolen werkt door twee raderen,
een klein rad (rondsel) en een groot. Het kleine rad van
A's karnmolen bevat 20 en 't groote 112 kammen. Hoe
menigmaal zal 't paard dat 't groote rad beweegt, moeten
rondloopen, opdat alle tanden of kammen voor de zesde
maal weer op dezelfde plaats komen ?
221. Iemand zet 3600 gl. op interest tegen é'/aV^
's jaars en nog een kapitaal tegen 5°/o voor 8 maanden.
Bij de teruggave ontvangt hij voor 't laatste 2480 gl. aan
kapitaal en interest. Hoe lang heeft het eerste kapitaal
uitgestaan, als de rente der beide kapitalen 201,5 gl.
bedraagt ?
222. De koopsom van zeker huis is gelijk aan de som
eener rekenk. reeks van 64 termen, waarvan de eerste term
1 en 't verschil 3 is. Zoo die koopsom betaald wordt met
rijksdaalders, guldens, kwartjes en dubbeltjes, en wel l
rijksdaalder tegen 2 guldens, 8 kwartjes en 5 dubbeltjes,
vraagt men, hoeveel rijksdaalders men heeft gegeven.
223. Iemand heeft eene partij boekweit gekocht, waar-
van hij ^/s deelen verkoopt tegen 7,80 gl. en de rest
tegen 8,60 gl. den H.L. Zoo gij nu weet, dat het verlies
op den eersten verkoop tot de winst op den tweeden
staat als 2:9, eu hij in 't geheel 84 gl. gewonnen
heeft: hoeveel heeft hij dan voor de partij betaald?
224. Een houten nap, die den vorm heeft van een
I halven bol, en welks middellijn, van binnen gemeten, 2,1 de-