Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1899
15e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 15e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204211
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
207. Een kuiper heeft een vat gemaakt, dat den vorm
heeft van een cilinder en 1,98 hektoliter inhoud heeft.
Bij 't maken was hij gehouden aan de hoogte van 7
decimeter; hoe lang heeft hij dan de middellijn van
den bodem (binnenwerks) moeten nemen?
208. Drie landbouwers huren een stuk weidegrond tot
gemeenschappelijk gebruik, voor 1088 gl. A. zendt er een
aantal ossen in voor 12 weken. B. zendt er 16 stuks
meer in voor 20 weken, terwijl C. er 40 stuks inbrengt
voor 10 weken. Zoo deze nu voor zijn aandeel in de
huur 320 gl. betaalt, hoeveel moeten A. en B. dan ieder
betalen ?
209. Op den A Mei van 't jaar □ werd op zekere
plaats een vergelijkend examen van onderwijzers gehouden.
Als men bij 't overdekte getal des datums 1 en bij dat
van 't jaartal 2 telt, verkrijgt men telkens een quadraat
getal, waarvan de som der wortels 47 en hun verschil
39 bedraagt Wanneer had dat examen plaats?
210. Iemand koopt 75,5 H.A. land van verschillende
qualiteit. Voor een H.A. van de eerste qualiteit betaalt
hij 1200 gl., van de tweede 1000 gl., van de derde 900
gl. en van de vierde 800 gulden. .Vis h|j nu voor iedere
soort evenveel geld betaalt: hoeveel H.A. heeft hij dan
van elk gekocht?
211. Een koopman kocht 15000 K.G. vlas tegen 32
cents do K.G. en twee maanden daarna nog 12000 K.G.
tegen 35 cents de K.G. Vier maanden na den laatsten
inkoop verkocht hij de beide partijen te zamen, op eenige
maanden crediet voor 10130 gulden en berekende nu
juist 107o 's jaars gewonnen te hebben. Hoeveel maan-
den crediet heeft de koopman gegeven ?
212. Er zijn drie jaartallen in de nieuwe geschiede-
nis bekend door gebeurtenissen, welke een belangrijken
invloed hebben uitgeoefend op de staatkundige gesteld-
heid van Europa Vermindert men de som der beide