Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1899
15e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 15e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204211
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
<N.B. Bedenk, dat er 1 "/o de rente gekort wordt
voor administratie.)
189. Men betaalt voor 950 K.G. van zekere waar,
met X procent korting, 2793 gulden. Had men een half
proc. minder gekort, dan zou men 2807,25 gl. hebben
moeten betalen. Hoeveel proc. heeft men gekort?
190. Een korenkooper heeft eenige H.L. rogge, waar-
van hij 't gedeelte verkoopt a 6^/3 gl. en de rest a
5^/3 gl. den H.L., terwijl hij dan op de geheele partij
80 gulden wint. Als gij nu nog weet, dat de winst op
den eersten verkoop tot het verlies op den tweeden staat
als 3 tot 1: zoudt gij dan kunnen zeggen, hoeveel hem
de H.L. bij inkoop gekost heeft?
191. Eene som van 5400 gl. moet zoodanig onder vier
personen verdeeld worden, dat B. '/g gedeelte meer ontvangt
dan A., terwijl C. 't ged. minder krijgt dan A.enB.
samen, en 1). 1000 gl. minder dan de drie overigen te
zamen. Bereken eens, hoeveel ieder van die som ontvangt.
192. Een koopman heeft koffie en rijst gekocht.
Hij berekent, dat 8 K.G. koffie eii 4 K.G. rijst hem 5,60 gl.
kosten, en 5 K.G. koffie met 10 K.G. rjjst 5 gl. Hij ver-
koopt de koffie na 8 maanden met eene winst van IS'/o
's jaars en de rijst na 10 maanden met 6 °/'o's jaars verlies.
Als gij. nu nog weet, dat de K.G. rijst zich verhouden tot
de K.G. koffie, als 27» tot 1, en er in 't geheel 4400 gl.
voor betaald is bij inkoop: hoe groot is dan de winst?
193. Iemand had twee even groote kapitalen; voor 't eene
kocht hij een huis en voor 't andere land. Het huis geeft
tweemaal zooveel zuivere huur als't land. Na een jaar ver-
koopt hij beide zonder winst of verlies en ontvangt voor
't huis met de huur er bij 3816 gl. en voor 't land met
de huur 3708 gl. Hoeveel proc. heeft ieder opgeleverd ?
194. A. en B. handelen in compagnie en leggen samen
12000 gl. in, waarmede zij 1060 gl. winnen. A., die voor