Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1899
15e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 15e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204211
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
en wel zóó, dat hij bij iedere 210 gulden ontvangst,
zooveel winst heeft, als 2'/2 H.L. kost. Voor welken
prijs heeft hij den H.L. verkocht?
124. Als drie M. laken en drie M.linnen21,75gl. kosten,
en 2 M. laken en 4 M. linnen, alles van dezelfde quali-
teit, 15 gl.: hoeveel is dan de prijs van ieder per nieter?
125. Eene ronde doos, 6 d.M. hoog, heeft een grond-
vlak van 7 d.M. diameter ; hoeveel ruimte beslaat die doos ?
Hoe groot is hare oppervlakte ?
126. Van een onvereenvoudigde echte breuk is 't ver-
schil tusschen teller en noemer 50. Na do vereenvoudiging
is dat verschil 2; terwijl de som der beide noemers 286
bedraagt. Welke is die breuk ?
127. Iemand heeft eenige balen rijst gekocht, wegende
iedere baal zooveel K.G. als de tweede macht van't aan-
tal balen bedraagt. Hiervan verkoopt hij 't gedeelte
met 2 Va cent winst per kilogram, en de rest met 1'/., cent
verlies per kilogram, en bevindt zoo doende in 't geheel
9 gulden gewonnen te hebben. Hoeveel balen zijn er?
128. In een flesch van een liter inhoud en vol zuiver
water, worden 50 looden kogeltjes gedaan van 8 m.M.
middellijn. Hoe zwaar zal de flesch met haren inhoud
nu wegen, als de flesch zelve 4 hektogram weegt?
(S.G. van lood = 11,3 en kubus midd.: inh. kogel =21:11.)
129. Een holle houten cilinder, van binnen wijd
2 d.M., kan "/g.; H.L. water inhouden. Kunt gij berekenen,
hoe groot de oppervlakte van 't gebogen vlak is, als het
hout 2 c.M. dik is?
130. In een kubiek en eikenhouten bak, die met één
kub. d.M. geheel te vullen is, wordt een ijzeren kogel
gelegd, die de wanden van den bak aanraakt. Wanneer
die wanden één centimeter dik zijn en de overige ruimte
met zuiver water gevuld wordt; hoe zwaar weegt dan de
geheele massa, het deksel medegerekend ?
(S.G. van ijzer = 7,207 en van 't hout = 1,17.)