Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1899
15e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 15e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204211
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
110. Twee kooplieden handelen. A. met 2000 gl. voor
eenige maanden en B. met 3000 gl. De geheele winst be-
draagt 680 gl., waarvan B. 40 gl. meer ontvangt dan A.,
terwijl de som der maanden, die zij in den handel geweest
zijn, 14 bedraagt. Hoe lang is ieder in den handel geweest ?
117. Op een' zolder, die den vorm heeft van een scheef-
hoekig trapezium, 12 M. lang en aan 't eene einde 8 en
aan 't andere 5 M. breed, ligt koren ter hoogte van 4 d.M.
Hoeveel H.L. ligt er ?
118. In den hoek van een winkel heeft iemand een
oliebak, waarvan 't grondvlak een rechthoekig trapezium
is, welks kortste evenwijdige zijde 8 d.M., de breedte 6
en de schuine zijde 10 d.M. is, terwijl de bak eene diepte
heeft van 7,5 d.M. Hoeveel olie kan die bak bevatten?
119. Drie menschen koopen te zamen eenig land, dat
hun jaarlijks 400 gl. opbrengt. Zoo A. en C. samen 6000
gl. tot den koop bijdragen, en B., die 500 gl. meer geeft
dan A , ^/.j van de opbrengst ontvangt: hoeveel bedraagt
dan de koopprijs van 't land en hoeveel ontvangt ieder
van de huur?
120. Heden morgen (5 Dec. 1863) te acht uren toe-
kende de thermometer van Fahrenheit 36 graden. Zeg
eens, tot hoeveel graden de kwik gestegen was in den
thermometer van Reaumur en in dien van Celsius.
121. Iemand zegt: als ik van mijn geld met 11'/,,
vermenigvuldig en bij dat product de honderdjarige rente
daarvan a 5 % 'sjaars voeg, dan kan ik van mijn
huis, dat 1440 gl. kost, betalen. Hoeveel geld" heb ik?
122. Van zekere plaats reist een courier af, die alle
5 uur 7 Duitsche mij en aflegt. Acht uur na zijne afreis
wordt hem een courier nagezonden, die alle 3 uur 5 mij-
len aflegt. Na hoeveel uren zal de tweede den eersten
ingehaald hebben?
123. Een korenkooper koopt van een landbouwer eene
partij koolzaad a 12 gl. den H.L. Hij verkoopt die terstond