Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1899
15e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 15e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204211
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
f
Uitgaven voor het Lager Onderwys
vau W. J. THIEME & Cie. te Zutphen.
A, A. Beekman, Aardrijkskunde van Nederland voor de
Lagere Scliool, Ie Leerboekje. ■ ( 0,25
„ Kleine Atlas van Nederland en zijne Overz.
Bezittingen, 2e dr. ing. ƒ 0,90, Gecart. „
„ Kleinste Atlas van Nederland, 2e druk ,, 0,35
A. L. Boeser, Eerste Rekenboekje. Verzameling van
voorstellen ter toepassing vau de hoofdregels
met geheele benoemde getallen 41e druk 0,121/3
Tweede Rekenboekje. Verzameling van voor-
stellen ter toepassing van de leer der tien-
deelige breuken en van ons maat-j gewicht-
en muntstelsel, 36e druk 0,121/3
Derde Rekenboekje. Verzameling van voor-
stellen ter toepassing van de leer der gewone
breuken, 27e druk .. 0.121/3
Vierde Eekenboekje. Kegel van drieën met
Tiendeelige en Gewone Breuken, 17e druk „ 0,121/3
Vijfde Rekenboekje. Verzameling van voor-
stellen, ter verdere toepassing van den i'egel
van drieën, 19e druk „ 0,121/3
„ Eerste Verzameling van rekenkundige voor-
stellen voor de hoogste klasse der lagere
scholen, 23e druk „ 0,121/;
Tweede idem. 16e druk „ 0,12i/c
Derde idem. 15e druk „ 0,15
„ Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in
de middelste en hoogste klasse eener lagere
school. Eerste stukje, 15e druk „ 0,12Viï
Handleiding bij het rekenen uit het hoofd enz.
Tweede stukje, 12e druk 0,12Vi:
Vervolg op de Handleiding bij het rekenen
uit het hoofd, 3e druk „ 0,20
Nieuw Rekenboek voor de Lagere Scholen,
Ie stukje 30e druk .. 0,ló
idem idem idem 2e 16e „ - 0,15
idem idem idem 3e « 20e „ „ 0,15
idem idem idem 4c „ 22e „ . 0,20
idem idem idem 5e .. 12e „ .. 0,221/3
„ De Aarde. Aardrijkskundig Leerboekje voor
de Lagere Scholen, 4e druk 0,30
„ Nederland. idem idem idem 13e druk „ 0,15
„ Allerlei. Ijees])oek voor de Lagere Scholen
3e druk „ 0,25
J. O. Boeser, Schetsjes uit Gelderland. Leesboek voor
de middelste en hoogste klassen der Lag. School 0,40
J. C. Boeser, Verzameling van Eenvoudige Vraagstukken
uit de praktykj ten dienste der Lag. School „ 0,25