Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1899
15e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 15e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204211
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
dan hij er voor ontvangen heeft. Zoo nu de geheele ont-
vangst 37,5 gl. bedraagt, hoe lang was dan 't stuk ?
80. Iemand heeft eene som guldens, waarmede hij drie
rekeningen betaalt. De eerste rekening betaalt hij met de
helft der som en 4 gl., de tweede met de helft der rest en
6 gl., en de derde met de helft van 't geen hij toen over
had en 11 gulden. Hoeveel bedroegen de drie rekeningen ?
81. A. en B. handelen in gemeenschap. A., die 800 gl.
meer inlegt dan B., blijft 6 maanden in den liandel en
B. maar 4 maanden. Bij 't eindigen van den handel
bedroeg kapitaal en winst van A. en B. te zamen 15310 gl.,
terwijl men 15 'sjaars gewonnen had. Hoe groot is
ieders inleg geweest?
82. Iemand koopt 10 appels voor 5 cents en 25 peren
voor 10 cents. Hoeveel moet hij er van ieder nemen
om 200 stuks te hebben voor 95 cents?
83. Een balk, die 1,2 M. lang, 0,6 M. breed en
0,4 M. dik is, wordt, de uiteinden uitgezonderd, door een
timmerman in vier dagen glad geschaafd. Hoe hoog zal
de kubus wezen, dien hij in 14,4 dag kan afschaven?
84. Van zeker getal is 't y., % gedeelte 164
minder dan ''/g maal 't getal. Welk getal is dat ?
85. In een bak, waarvan de bodem 0,5 M. lang en
breed is, doet men eerst wijn van 80 cent den L. en daarna
nog 50 L. van 60 cents den L. Nu tapt men van dezen ge-
mengden wijn 1 H.L. af, en verkoopt dien voor 80,64 gl.
met 12 % winst. Hoe hoog blijft de overige wijn in den bak ?
86. Als men den teller eener breuk door 4 deelt en
den noemer met 10 vermindert, wordt de waarde der
nieuwe breuk een derde van de vorige. Welke is die
breuk, als gij weet, dat teller en noemer zich verhouden
als 3 : 5 ?
87. Een lakenkooper heeft eenige stukken laken van