Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1899
15e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 15e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204211
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
65 Een biersteker heeft 40 hektoliter bier van 6 gl.;
25 H.L. van 8 gl. en 15 H.L. van 10 gl. den H.L.
Hij mengt die ondereen en doet er wat water bij. Als hij
nu de partij in eens verkoopt voor 725 gl. en berekent
1,50 gl. op iederen H.L. van 't mengsel gewonnen te
hebben: hoeveel water heeft hjj er dan bij gedaan ?
66. De som van drie getallen is 2025. Als gij nu weet,
dat de som van 't eerste en 't tweede gelijk is aan 't derde
getal, en de som van 't eerste en derde gelijk aan tweemaal
't tweede: kunt gij dan zeggen, welke 3 getallen't zijn?
67. Drie personen handelen te zanien. A. geeft 600 gl.
meer dan B. en deze wêer 400 gl. meer dan C. Na afloop
van hunnen handel hebben zij 976 gl. gewonnen, waarvan
C. 288 gl. ontvangt. Hoeveel heeft deze ingelegd ?
68. Een bezaagde balk, 5 M. lang, 7'/.2 d.M. breed
en 6 d.M. dik, heeft eene zwaarte van 1500 K.G. Als
men die balk op de breede zijde in het water legt; bere-
ken dan eens de oppervlakte van dat gedeelte van den
balk, dat boven 't water uitsteekt.
69. In een fort bevindt zich een garnizoen van 1500
man, dat voor 7 maanden van brood voorzien is, als ieder
man dagelijks 0,9 K.G. ontvangt. Hoeveel man zal men
moeten laten vertrekken om den voorraad 15 maanden
te doen strekken, als men elk der overblij venden dage-
lijks 0,7 K.G. geeft?
70. Een slager heeft geleverd 20 K.G. schapevleesch,
50 K.G. rundvleesch, 40 K.G. kalfsvleesch en 30 K.G.
spek, en ontvangt daarvoor in 't geheel 83,50 gl. Als
nu het rundvleesch 12,5 cent per K.G. duurder is dan 't
schapevleesch, t kalfsvleesch 12,5 cent duurder dan 't rund-
vleesch en 't spek 12,5 cent duurder dan 't kalfsvleesch:
vraagt men, hoeveel een K.G. spek gekost heeft.
71. Twee kapitalen, samen groot 10400 gl., staan op
interest; 't eene tegen pCt. gedurende 3 maanden
en 't andere tegen 3^//, ®/q gedurende 4 maanden. Als nu