Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1899
15e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 15e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204211
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
tegen 56 cents den L., dan wint hij 12 pCt. Hoeveel
wijn had hij van iedere soort?
45. A. koopt een stuk laken van 45 en B. een van
48 M., terwijl zij er evenveel geld voor betalen. Als 't
laken van A. 37'/., cent per M. duurder is dan dat van
B., hoeveel heeft ieder dan voor den M. betaald?
46. Drie personen drijven gemeenschappelijk handel.
A. legt in 1500 gulden voor 8 maanden, B. 1200 gl.
voor 10 maanden en C. 1600 gl. voor x maanden. Als
B. nu van de winst ontvangt; voor hoeveel maanden
neeft hij dan zijn kapitaal in den handel gezet?
47. Een vat heeft eene kraan en een trechter. Door
de kraan kan 't leeg loopen in 3 uren en door den trech-
ter gevuld worden in twee uren. Beide loopen -j^ uur;
daarna wordt de kraan gesloten. Hoe lang zal de trech-
ter nu nog moeten loopen, eer 't vat vol is?
48. Iemand moet 430 gulden betalen comptant en
nog eene zekere som over 9'/3 maand. Hij komt even-
wel met den schuldeischer overeen beide sommen over
maand te betalen, waardoor geen van beiden schade
lijdt. Hoe groot is de tweede som?
49. Vier personen hebben 7700 gl. zoodanig te dee-
len, dat viermaal 't deel van A., zesmaal 't deel van B.,
achtmaal 't deel van C. en tienmaal 't deel van D. ge-
lijke producten geven. Hoe groot is ieders aandeel?
50. Een koopman koopt eenige stukken laken, ieder
48 meter lang. Als hij voor den M. 5,40 gl. betaald
had, dan zou de partij hem 66 gl. meer gekost hebben
en had hij 5 gl. voor den M. gegeven, dan zou de reke-
ning 30 gulden minder geweest zijn. Van welken prijs
was 't laken per M. ?
51. Een groot stuk land, in den vorm van een recht-
hoek, 100 D.M. lang en 24 D.M. breed, wordt door 3
slooten in de lengte en 4 in de breedte in gelijke stuk-
Büeser, 3e Verzam. 15e druk. 2