Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
nog veel te zwak is, bijna niemand zich daarop waagt,-
en raad hem dal af, terwijl gij hem onder het oog brengt
dat het geene eer, maar wel schandelijke waaghalzerij j
is, de eerste in dat opzigt te zijn. Noodig hem uit, om i
liever bij u in den tuin een' sneeuwman te komen ma- ■
ken, dewijl daar zeer dikke, onbetreden sneeuw ligt..
2. Omdat hij u antwoordt, liever met zijn sleedje
over de sneeuw te willen schuiven, zoo berigt hem, datt
gij daarin wel genoegen zuil willen nemen. Verzoek
hem, zijn sleedje mede te brengen, en; beloof hem dan
elkander beurtelings te zullen voortschuiven.
3. Geef uwen speelgenoot berigt, dat uw onderwijzer,
toen hij gisteren afwezig was, heeft te kennen gegeven,,
dat er op morgen in de school eene inzameling zal plaats
hebben van giften voor de noodlijdenden, die bij den i
watervloed bijna alles hebben verloren, — dat gij voor-
nemens zijt, eens goed in uwen spaarpot te tasten, —
dat gij verwacht, dat hij dit ook zal doen voor die
ongelukkigen, — en dal gij hem daarvan kennis geeft,
opdat hij van die schoone gelegenheid tol weldadigheid
ook gebruik zou kunnen maken.
4. Herinner uwen schoolmakker, die nog al dikwerf
de school verzuimt, aan zijne verpligting, om meer ge-
trouw op te komen, dewijl hij anders onmogelijk met
anderen gelijkmatig kan vooruit komen en geene goede
vorderingen maken. Waarschuw hem, om vooral op
den aanstaanden gedenkdag van Waterloo de school
niet te verzuimen, omdat hij dan het genoegen zou mis-
sen, te hooren, hoe schoon de onderwijzer dan daar-
over weet te vertellen; en hij dan ook de beminde volks-
liederen niet zou kunnen medezingen.
5. Breng den twistzieken N. eens onder het oog, dat
het zijn eigen schuld is, ter school veel minder genoe-
gen te vinden, dan anderen. Raad hem aan, om meer
inschikkelijk en toegevend te zijn, — niet zoo eigen-