Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
Toepassing: cti lievUinevlng van
al het voorslaande.
Ofschoon gij reeds in de vorige lessen gezien hebt,
hoe men brieven en andere opstellen behoort in te rig-
ten, toch reken ik het dienstig voor u, om nog de vol-
gende opgaven te bewerken, opdat gij ii alles nog eens
goed herinnert, en er des te meer in bedreven moogt
worden.
Gij zult daarbij de lei ter hand moeten nemen, om
vóór het lezen, daarop de opgaven te bewerken, en
dan uwe taak voor te lezen cn te doen beöordeelen.
Intusschen zult gij gewis gaarne weinig aanmerkingen
op uw werk ontvangen: want anders zou dit een bewijs
zijn, dat het zeer gebrekkig was. Daartoe zal ik u een
middel aan de hand geven, hetwelk door velen wel
eens verzuimd wordt. Eer gij voorleest hetgeen gij ge-
schreven hebt, moet gij in stilte uw werk nog eens aan-
dachtig overzien. Dan vindt gij ligt iels, dat nog beter
kon zijn, of waarin gij u vergist hebt; cn verhelpt gij
dit vooraf, dan kan men later daarop geene aanmer-
kingen maken.
Tevens zal het zeer nuttig zijn, bij elke soort van
opgaven nog eens na te zien, wat gij daarover vroeger
hebt gelezen. Zorgt vooral, dat alles duidelijk en netjes
worde, en dan zult gij gewis vermaak vinden in hel
bewerken dezer
OPGAVEN.
I. Schrijf aan uw' makker, dat gij zijne uitnoodiging,
om heden middag met hem op het ijs in de stadsgracht
te spelen, niet kunt cn wilt aannemen, — omdat het ijs