Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
en op 1 Mei daaraanvolgende vrij te aanvaarden.
Het huis staat in Wijle L. n". 13. Alle kosten ten
laste van den kooper.
VOOR EENEN BORGTOGT.
R. stelt zich borg voor S., zoo die de jaarlijksche
huis-huur a 50 gl. niet behoorlijk en tijdig voldoet
aan T., van wien hij het volgens contract voor 4
jaren gehuurd heeft. Alle drie woonachtig te ü.
VOOR een VERZOEKSCHRIFT of REKWEST,
De leerlingen der school te O. verzoeken hun-
nen Schoolopziener, om verlof tot het doen van
eenige wandelingen gedurende den zomer, onder
geleide van huimen onderwijzer, die zoo schoon
en nuttig weet te verhalen over heigeen zij in de
natuur om zich henen zien, — 't welk zij door
dubbele vlijt zich wenschen waardig te maken,
en waarvan zij meer nut en genoegen meenen te
hebben, dan met fraai weder altijd in de school
te moeten zitten, daar te hooren spreken over
'tgeen buiten alleen tfe zien is, en door hen al-
daar aanschouwd, veel beter begrepen en onthou-
den zal worden,
AANNEMINGS-CONTRACT.
De Heer O. te Z. heeft aanbesteed aan den ver-
wer O. te Y., dat die voor f'100,— zijn huis van
binnen en van buiten zal verwen met dezelfde
kleuren als het Ihans heeft, de oude verw zal af-