Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
als in het stuk bepaald wordt, dan draagt dit den
naam van procuratie, b v.:
De ondergeteekende N. N., horologie- en klok-
maker te O., magtigt door dezen den Heer P. P.,
deurwaarder te Q., om voor hem van den Heer
Q. te ontvangen, de som van zestig gulden, voor
eene geleverde klok en eene pendule,— kwitan-
tie daarvoor af te geven of bij nalatigheid in reg-
ten te vervolgen, op zoodanige wijze, als hem
dienstig voorkomt; — belovende alles goed te keu-
ren, wat hij in dezen verrigt, en bij betaling der
kosten eene billijke belooning te voegen.
O----- den 5 Mei, 1838. N. N.
Om zich in het stellen dezer meer aan dien
vorm Onderworpen geschriften te oefenen, werden
er opgaven gedaan, gelijk de onderstaande:
VOOR EEN HUURCONTRACT.
O. O. te A. heeft aan O. O. te B. eenen, achter
zijn huis gelegen' tuin, verhuurd voor 20 gl. jaar-
lijks, gedurende vijfjaar, onder voorwaarde, dat
men de boomvruchten te zamen zal deelen, en de
huurder den tuin telken jare goed zal bemesten.
De huur voor of op primo Augs, van elk jaar te
betalen.
VOOR EEN KOOPCONTRACT.
P. P. verkoopt zijn huis en erf te C. voor 900
gl. aan Q. Q, te D., te betalen op 1 Jan^. 1862