Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
!)0
BORGTOGT.
Verbindt men zich, om eens anders schuld, zoo
hij in gebreke blijft, te voldoen, of stelt men zich
borg voor hem, dan heet het bewijs daarvan een
borgtogt. Men stelt zoodanig stuk ongeveer aldus:
De ondergeteekende N. N., te Assen, verklaart
zich te stellen tot borg en principalen schuldenaar
voor den Heer M. M. te Meppel, ten behoeve en
ter securiteit van, hetgeen voornoemde Heer M.
M. mogt schuldig blijven aan den Heer O. O.
te Hoogeveen, uithoofde eener schuldbekentenis,
door M. M. onderteekend, groot vier honderd
gulden, in dato 25 Oef. 1800 negen en vijftig;
belovende, zoó de Heer M. M. in gebreke mogt
blijven, op de eerste aanmaning, als eigenschuld
zulks te zullen voldoen: — verbindende daarvoor
mijn persoon en mijne goederen, onder verband
als naar regten.
Assen, den Maart, 1860
N. N.
VERZOEKSCHRIFT of REKWEST.
Moet men van het Bestuur des lands, der pro-
vincie of der woooplaats eene gunst of iets anders
verzoeken, dan doet men dit niet per brief, maar
door een zoogenoemd verzoekschrift of rekwest,
meestal in dezen vorm: