Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
Gedaan onder twee eensluidenden, te Nijmegen,
den 30 Maart, 1861.
E. E.
F. F.
OBLIGATIE N.
Schuldbekentenissen, waarbij tamelijk groote som-
men voor een of meer jaren onvoldaan blijven te-
gen zekeren intrest, en waarvoor men meestal vaste
of andere goederen verpandt, noemt men obliga-
tiën. Deze zijn ongeveer van navolgenden inhoud:
De ondergeteekende G. G. te Hoorn, bekent bij
dezen aan den Heer H. I. teMedemblik, of diens
regtverkrijgenden wel en deugdelijk schuldig te zijn,
de som van negenhonderd gulden, ter oorzake van
deugdelijk geleende en toegetelde gelden, ten mij-
nen genoegen;— mitsdien bij dezen afstand doende
van alle exceptiën, beneficiën en gratiën des regts;
— belovende voornoemde som van negenhonderd
gulden aan bovenvermelden Heer H. I. of den wet-
tigen houder dezes te zullen voldoen in drie ge-
lijke termijnen, jaarlijks ten bedrage van drie hon-
derd gulden met den verschenen intrest ä vier
percent van het onafgeloste kapitaal, en zulks tot
de volkomen voldoening.
Tot nakoming dezes verklaart de ondergetee-
kende te verbinden zijnen persoon en al zijne
goederen, onder verband als naar regten.
Gedaan te Hoorn, den 27 Maart, 1861.
G. G.