Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
ik ben reeds op mijn tiende jaar naar de Fransche
school overgegaan, en zat toen in de Nederlandsche
school nog niet in de hoogste klasse. Wat zal ik
nu doen? In de Fransche school leeren wij geene
brieven in onze taal opstellen. Men verwacht,
dat wij zulks reeds geleerd hebben.
Welken raad geeft gij nu in dezen aan
uwm getrouwen vriend en speelgenoot,
A.
Amsterdam, 4 December, 1862.
Geachte Vriend 1
Omdat gij minder gelegenheid hebt, en mij om
raad vraagt, wil ik gaarne voor u doen, wat ik
kan, |ofschoon gij ter Fransche school ook wel
eenige gelegenheid zult hebben, om u in de be-
wuste zaak te oefenen. Gij leert toch misschien
ook brieven in die vreemde talen. En al is dat
geen Nederlandsch, het zal gewis wel iets mede-
helpen.
Bovendien heb ik het voórnemen, u van tijd
tot tijd alles mede te deelen, wat ik ter school
er van leer. Gy kunt er dan evenveel van te
weten komen, als ik: want ik zal niets achter-
houden van hetgeen wij ter school daarover leeren.
Hebt gij begeerte daartoe, geef het mij slechts
te kennen, en ik zal er getrouw aan voldoen.