Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
AANNEMINGS-CONTRACT.
De ondergeteekende E. E., mr. timmerman te
Arnhem, verklaart door dezen aangenomen, — eu
de andere ondergeteekende F, F. te Nijmegen, be-
kent aan bovenvermelden E. E. aanbesteed te heb-
ben, het afbreken en weder nieuw opbouwen der
hooischuur, staande nevens zijne woning te Nij-
megen, onder navolgende voorwaarden:
Van het afgebrokene zal niets mogen gebruikt
worden tot den opbouw van het nieuwe gebouw;
overigens zal dit zijn ten voordeele des aannemers.
Het laatste zal geheel van dezelfde afmeting,
soort van materialen en inrigting moeten zijn als
het oude.
Binnen vier maanden na dato dezes, zal het
geheel in gereedheid zijn. Voor eiken dag later
zal vijf gulden op de aannemingssom gekort worden.
Wanneer dit werk afgemaakt en goedgekeurd is
door twee deskundigen, te kiezen door den aan-
besteder, dan zal deze daarvoor aan den aannemer
terstond betalen de som van twaalfhonderd gulden,
waarvoor de laatste verklaart dit werk te hebben
aangenomen.
Geschillen, hierover ontstaande, zullen beslist
worden door de regering der stad Nijmegen, als
woonplaats des aanbesteders.
Ter nakoming dezes verbinden wij ondergetee-
kenden onze personen en goederen; alles onder
verband als naar regten.