Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
CONTRACTEN.
Maken twee personen een akkoord tot het ma-
ken of leveren van iets tegen bepaalde voorwaar-
den , en worden die opgeschreven en door onder-
teekening bekrachtigd, dan heet zulks een contract.
Men heeft dus huur-, koop-, aannemings-contrac-
ten, enz. Omtrent den stijl en de inrigting daar-
van is men meer vrij, mits men zorge, dat alles
duidelijk omschreven wordt, opdat geen misver-
stand later kan plaats te hebben.
Van elke soort volgt hier een voorbeeld.
HUURCONTRACT.
Wij ondergeteekenden N. N., rnr. timmerman
te Groningen, verhuurder ter eene, en 31. M., lo-
gementhouder te Appingadam, huurder ter andere
zijde, verklaren navolgend contract van ver- en in-
huring eener huizing en tuin. Gemeente Groningen,
sectie C., N°. 77, te hebben gemaakt, op onder-
staande voorwaarden:
1". Voor den tijd van drie jaar is deze ver-
en inhuring aangegaan, beginnende primo Janr.
1800 negen en vijftig en eindigende ten gelijken
dage 1800 twee en zestig.
2°. De jaarlijksche huur bedraagt drie honderd
gulden, telkens vóór of op primo Jan'', te voldoen.
3". Alleen de grondbelasting wordt door den
verhuurder betaald; andere belastingen komen voor
rekening van den huurder.