Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
8i
Draagt men zoodanig stul; aan eenen anderen
over, dan schrijft men aan de buitenzijde: Voor
mij aan den Heer X., en daaronder de naamtee-
kening des regthebbenden. Men noemt dit endos-
seren of overdragen. Op die wijze kan het door
veler handen gaan, totdat de laatste het bedrag
ontvangt, en er van buiten op stelt: Binnenstaande
voldaan den enz., waaronder dan diens naamtee-
kening komt.
Wöont de schuldenaar buiten 's lands, dan noemt
men, gelijk wij reeds aanmerkten, zoodanig ge-
schrift een' tdssel óf wisselbrief. Moet die terstond
betaald worden bij de aanbieding, dan staat er:
Op zigt enz.; — kan het later, zoo wordt dit be-
paald door de woorden: Op nso, — op dub-
bel uso, — of twee maanden na dato, enz.
Omdat de betrekkingen tusschen het buitenland
en ons veranderlijk zijn, naar mate van vrede,
oorlog, voor-, tegenspoed en andere staatkundige
aangelegenheden, daarom zijn wissels ook ten aan-
zien der waarde, vooral bij overdragt of endos-
sement, aan eenen bewegelijken koers onderwor-
pen. Op den vervaldag moet de wissel betaald
worden, dewijl men anders zijn regt verliest. Ge-
beurt dat niet, dan moet die geprotesteerd wor-
den, ten overstaan van eenen Notaris en getuigen.
Zie hier eenige voorbeelden van wissels:
l*) üewoon uilstel.