Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
Goed voor /■200,—.
Acceptere te betalen aan Mejufvrouw de Wed.
N. N. te Groningen, of order, de som van twee
honderd gulden, wegens voorgeschoten gelden, te-
gen vijf percent intrest 'sjaars, te rekenen van
primo Januarij achttien honderd acht en vijftig tot
den betaaldag.
Groningen, 1 Jan''., 1838.
N. N.
Op de eerste aanmaning belooft de ondergetee-
kende te zullen voldoen aan den Heer N, N. te
Rampen of diens regtverkrijgenden, de som van
vier honderd vyf en twintig gulden, die hij wettig
schuldig is wegens op primo Mei 1861 verschenen
huur van landerijen, belovende jaarlijks daarvan
den intrest a vijf \ te zullen voldoen, stellende
daarvoor persoon en goederen onder verband, als
naar regten.
_ Kampen, 1 Julij, 1861.
Goed voor ^423,—. Z. Z.
ASSIGNATIE of AANWIJZING.
Geeft men aan iemand order, om aan eenen
anderen in plaats van aan ons zeiven te betalen,
dan noemt men dat eene assignatie of aanwijzing
tot betaling, somtijds ook wel een wissel;— doch
bepaalt zulks zich tot buiten 's lands wonende per-