Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
ACCEPTATIEN.
Geeft iemand in geschrifte de verklaring, dat fiij
zekere som schuldig is aan eenen anderen, en die
op zekeren tijd of op aanmaning zal voldoen , met
of zonder intrest, naar mate der voorwaarden, dan
Iieet dit eene acceptatie of schuldbekentenis.
Men voegt er ook wel bij, dat men persoon en
goederen daartoe verbindt, afstand döet van alle
exceptiën, beneficiën en gratiën des regts, en alies
met hier gangbare muntspeciën zal voldoen. Meest-
al Iaat men tiians deze laatste zaken onvermeld.
Onder of boven die stukken schrijft men gewoon-
lijk: Goed voor f (de som in cijfers of in woorden,
regt anders dan in het stuk zelf.)
Zie hier eenige voorbeelden:
De ondergeteekende bekent mits dezen, wettig
cn deugdelijk schuldig te zijn aan den Heer lY. iV.
te Gouday de som van negentig gulden, wegens
geleverde kruidenierswaren, volgens rekening over
A®. P^. — nemende levens aan, voornoemde
som voor primo (§) Januarij 1800 drie en zestig
te voldoen, met eenen intrest a vier percent, te
rekenen van ultimo (f) Februarij des jaars 1800
negen en vijftig.
Gouda, 1 Maart, 18(51,
Goed voor/'90,—. X. Y.
(*; Anno Passaio belcekcnl hel afgeloopen of vorip jaar.
(§) De eerste. (t) I)c laaïsic.
O