Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
Wegens een jaar huur van het, door den Heer
N., in wijk P no. 77 te Middelburg, bewoonde
huis, ontvangen de som van tweehonderd gulden,
verschenen primo November achttien honderd een
en zestig.
_■ Ffeimye«, 14 April, 1862.
Zegge /•200,—. A. Z.
Voor, op den 25 November 1800 zestig, gele-
verde 100 ton turf, ä 50 ct., ontvangen van den
Wel Edel Gestrengen Heer Mr. N. N., advokaat te
Amsterdam, de som van vijftig gulden.
finkeveen, 1 April, 1861.
Y. Y.
Zegge /'oO,—.
Ontvangen van Mejufvrouw de Wed. N. N., in
manufacturen te Arnhem, de som van drie honderd
vifftig gulden, zeventig centen, voor geleverde goe-
deren, volgens nota over achttien honderd een en
zestig.
_ Rotterdam, 7 Febr., 1862.
Schrijve /•350,70. A. A. & Co.
Meestal plaatst men er onder: Zegge: enkelen
verkiezen: Schrijve, 't Is onverschillig, wat men
kiest; maar de algemeene smaak valt op het eer-
ste, en daarom is dat het beste, om niei zonder-
ling te zijn.
Wil men zich oefenen in het stellen van kwi-
tantiën, dan brenge men deze voorbeelden en nog
andere soortgelijke in dien vierderlei vorm over.