Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
een zadel 5 gl.; — dit leverde hij hem den 1 Feb"".
1862, schreef het in zijn boek op bl. 77, en werd
hem betaald den 12 Mei 1862.
2. De kleermaker C. te O. heeft, volgens bl.
102 van zijn boek, op den 11 Junij 1862 geleverd
aan den Wel Edelen Heer P. te L., 1 nieuwe jas
voor /^27,—, een vest van /'6,75, en eene week
later nog een broek voor /IS,30, — 't welk be-
taald werd den 24 Aug®. daaraanvolgende.
KWITANTIËN.
Een geschrift, waarin men verklaart betaling te
hebben ontvangen voor het een of ander, noemt
men eene kwitantie. De ontvangen som wordt
daarin met woorden gesteld, en somtijds het jaar-
tal ook, opdat hierin geene verandering zou kun-
gemaakt worden, — terwijl men ter regter zijde
onderaan die som nog met cijfers eens tusschen
lijnen plaatst. Ook de oorzaak der schuld wordt
er kort in vermeld, met de tijdsbepaling er bij.
Voorheen ving men die stukken meestal aan met
de woorden: De ondergeteekende, enz.; thans zijn
zij gewoonlijk van dezen vorm:
Ontvangen van den Heer N., m^ smid te Haar-
lem, de som van vijf cn negentig gulden, voor,
op den 15 Maart achttien honderd een en zestig
geleverde veertig ton steenkool.
_ 's Gravenliage, 14 April, 1861.
Zegge Z-^,— X. X.