Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
der prijzen aan de linkerzijde. De laatste worden
ordelijk onder elkander gesteld en zamengeteld,
waarna men er het woord Totaal, som of bedrag
voor plaatst. Wordt de rekening betaald, dan plaatst
men dat eronder, met den tijd, waarop zulks plaats
heeft, en daaronder de naamteekening van hem,
die het ontvangt. Dit heet de rekening kwiteren.
Voor de datums en voor de prijzen zijn die ko-
lommen meestal in tweeën gescheiden, om maan-
den, dagen, guldens en centen afzonderlijk daarin
onder elkander te plaatsen.
Met een der bovenstaande hoofden vooraf, volgt
dan daaronder de nota of rekening, aldus:
Mei 17 25 nesschen likeur, a /■1,20 . . f 30
3 vaten Rijnsche wijn, a f76,-- „225
Julij 4 50 kan Beijersch bier, a f—,30 „ 15 »
12'/,^ kan Malagawijn, a /"l,2o „ 15 62^
Sepf. 27 1 vat Bourdeauxwijn, a /'65,— „ 65 ii
Totaal . . . /^350 62'
Voldaan, den 4 Oct^, 1862.
N. N.
Om zich in het maken van rekeningen te oefe-
nen, werden er opgaven gegeven als de onder-
staande, die dan in behoorlijke orde op bovenbe-
schreven wijze moesten veranderd worden.
1. De landman A. te N. is schuldig aan ß., m''.
zadelmaker te M., voor een paar hoofdstellen 4
gl 12 St., voor eene zweep 1 gl, 23 ct. en voor