Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
Hij geve, dat gij, onder het genot van huisseüjk
geluk, met uwe Gade lang voor elkander gespaard
blijft, dat liefde en vrede bij u wonen, en jaar-
lijks aanwinnen. Terwijl de Hemelvader u zegene
en behoede, zij zoo de een den ander' tot hulp
en troost op den levensweg. Eens, bij het toch
altijd te wachten einde daarvan, doe Hij u, om
Jezus wil, voor eeuwig aanlanden in het zalig oord
onzer bestemming, waar men nimmer voor schei-
ding zal behoeven te vreezen.
Onder aanbeveling in U beider gunstig aanden-
ken noem ik mij
uwe heilwenschende nicht,
Per order de Wed. N.,
M.
Nadat men deze en soortgelijke oefeningen ge-
houden had, rekende de onderwijzer, dat zijne
leerlingen met geschriften van meer bepaalden
vorm moesten bekend gemaakt worden, als: reke-
ningen, kwitantiën, acceptatiën, adsignatiën, wis-
sels, huur- en koopcontracten, enz. Hij gaf hun
van elke dezer soort, na voorafgaande beschrijving
en verklaring, een of meer voorbeelden. Ook dit
alles deelde C. zijnen vriend telkens mede, zoo
als het hier volgt, terwijl zij tusschenbeide deze
en de vorige opgaven mede bewerkten en elkander
lieten beöordeelen.