Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
Dit getuigenis geef ik gaarne, voor zoo ver ik
kan en weet, en opdat het tot zijn voordeel moge
strekken.
Mogt het anders blijken te moeten zijn, dit zou
mij spijten, zoowel om u, als om hem. Open-
hartig en in vol vertrouwen deel ik u dit mede.
Met alle achting noem ik mij
VWEds. dv. dienaar,
P.
11. De Weduwe N. heeft van haren neef be-
rigt ontvangen, dat deze na rijp beraad eene hu-
welijksverbindtenis zal aangaan. Zij verzoekt hare
dertienjarige dochter M. hem te feliciteren, — toe
te wenschen, dat zij lang en gelukkig mogen le-
ven, voor elkander gespaard blijven, onder het
genot van huisselijken vrede en bestendige, steeds
aanwinnende liefde, — door God ruim gezegend
en behoed, — terwijl zij bij lief en leed elkanders
steun en troost op den levensweg zijn, om eens
bij het einde daarvan gelukkig aan te landen in het
eeuwig oord van ons aller verhevene bestemming.
Zeer Geüchle Neef!
Van ganscher harte wensch ik u geluk met de
voorgenomen echtverbindtenis. Die stap is gewig-
tig: want uw volgend levensgeluk hangt er groo-
tendeels van af. Daarom is het zaak, eerst na
rijp beraad er toe over te gaan, en het onder
inroeping van Gods zegen te ondernemen.