Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
Hóe ook UWEds. inlichtingen mogen uitvallen,
op stipte geheimhouding zal ÜWEd. mogen staat
maken.
Met alle hoogachting, en na groete van mijnen
vader, heb ik de eer, te zijn
^ VWEds. dw. dienaar.
10. De Heer P. antwoordt hierop aan den Heer
Z., dat Q zeer eerlijk, regt vlijtig en bescheiden
is, — dat hij in alle opzigten aanbeveling ver-
dient, zelfs boven vele andere jongelingen van zij-
ne jaren, — en dat hij, wat kunde en bekwaam-
heid aangaat, zijns inziens zeer goed berekend is
voor de bewuste betrekking.
Wel Edele Heer!
Tot mijn genoegen kan ik U berigten, in ant-
woord op het schrijven van uwen zoon, dat Q.
een jongeling is, die boven vele anderen aanbe-
veling waardig is,
Hij is volkomen eerlijk, zeer bescheiden en regt
vlijtig, voor zoo ver ik hem ken.
Ver boven zijne jaren munt hij uit in kennis
en bekwaamheid, zoodat hij wel degelijk geschikt
is voor de openstaande betrekking als bediende
aan uw kantoor.
Iets te zijnen nadeele in dezen is mij niet be-
kend, Voor zoo ver ik weet, is zijn gedrag ze-
delijk, godsdienstig en loffelijk.