Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
zal ik, hoe ongaarne ik het ook doe, genoodzaakt
zijn, u geregtelijk te vervolgen.
Terwijl ik uw antwoord verwacht, noem ik mij
VEds. dw. dienaar.
Per order A. A.,
J.
8. De Heer Y. draagt'zijnen zoon K. op, om
op bovenstaanden te antwoorden, dat hij over
drie weken steUig zal voldoen, — dat hij toch
gaarne de opgegeven goederen zou ontvangen, om-
dat hij anders niet kan voldoen aan hem toege-
zonden commissien, — dat hij erkent, te lang met
betaling te hebben gewacht, — dat wanbetaling
van anderen de oorzaak daarvan is, — en hij
belooft, in het vervolg beter te handelen, zoo men
hem verder vertrouwen wil schenken.
Myn Heer!
Gaarne erken ik, dat ik u te lang heb laten
wachten naar de vervulling mijner beloften. Had-
den anderen mij niet evenzeer te leur gesteld, dan
zou het zoo niet gekomen zijn.
Over drie weken kunt gij 'stellig staat maken
op voldoening, en daarom verzoek ik nog zoo
lang uitstel.
Om evenwel aan de mij toegezonden commissien
te voldoen is het volstrekt noodig, dat ik binnen
eene week de van u gevraagde goederen ontvang.