Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
dienstvaardigheid en geschiktheid mij die eer zoo
veel mogelijk waardig te maken, en alzoö mijnen
dank daarvoor te toonen.
Terwijl ik mij nogmaals nederig daartoe aan-
beveel, noem ik mij met alle hoogachting
UWEds. dw. dienaar,
H.
7. Aan den Heer Y., moet J. eene strenge
aanmaning doen, — hem berigten, dat herhaalde
beloften geene afbetalingen zijn, — dat de laatste
commissie onvervuld zal moeten blijven, totdat
de vorige schuld vereffend is, — dat zulke be-
gunstigers den begunstigde weinig baten, meer in
verlegenheid brengen, — en zoo hij niet binnen
eene maand woord houdt, men genoodzaakt zal
zijn, hem geregtelijk te vervolgen.
M§n Heer!
Wat baat het mij of gij bij herhaling beloften
doet, en die toch niet vervult. Dat is geene af-
betaling.
Aan uwe laatste commissie kan niet voldaan
worden, zoo gij niet vooraf uwe schuld bij mij
vereffent.
Begunstigt men mij op die wijze, dan brengt
men mij in verlegenheid, in plaats van mij voor-
deel te doen.
Binnen eene maand verwacht ik nu geheele
voldoening van u. En zoo dit niet gebeurt, dan