Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
6. Nadat H. eene aanvraag otn eenen jongslen
bediende op een handelskantoor heeft gelezen,
beveelt hij zich daartoe aan, met opgave van
zijnen ouderdom, zijne kennis en bekwaamheid,
en al, wat hij verder noodig rekent. Ten aanzien
van zijn gedrag verzoekt hij, dat men bij zijnen
meester onderzoek doe. Hij belooft, bij wèl sla-
gen van zijn aanzoek, zich dit dankbaar waardig
te willen maken.
Wel Edele Heer!
Op UWEds. aanvraag in de Amst. Courant van
gisteren, neem ik de vrijheid, mij nederig aan te
bieden voor de betrekking van jongsten bediende
op UWEds. kantoor
Ofschoon ik nog niet op eenig kantoor werk-
zaam ben geweest, en pas 15 jaar oud ben, heb
ik mij ijverig toegelegd op alles, wat men meen-
de, dat mij voor den handel geschikt zou maken,
als: schrijven, rekenen, Nederlandsche taal en stijl,
Italiaansch-boekhouden, de Fransche, Duitsche en
Engelsche taal, enz. Zoo UWEd. daarin mij wil-
de onderzoeken, zal ik" op den eersten wenk er
toe gereed zijn.
Ten aanzien van mijn gedrag mag ik zelf niets
betuigen, dan, dat UWEd. bij mijnen onderwijzer
den Heer N, N. vrij kan informeren: deze kent
mij door dagelijkschen omgang.
Mogt ik door UWEd. tot die betrekking wor-
den gekozen, dan [hoop ik door ijver, trouw.