Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
bergen dus ook toonbeelden van Gods liefde kun-
nen heeten.
Waarde Neef!
Geenszins deel ik in uwen wensch ten opzigte
der vuurspuwende bergen.
Het onderaardsche vuur, dat zoo dikwijls met
woede losbarst, moet toch eenen uitweg hebben.
En daartoe dienen de vulkanen. Deze worden
daarom wel eens schoorsteenen voor dat vuur ge-
noemd.
Vindt het zulken uitweg niet, dan baant het
zich eenen weg, door den grónd op te heffen,
open te scheuren, en somtijds onderstboven te
keeren, met al, wat er op is.
Zoo ontstaan dan de aardbevingen, die nog veel
verschrikkelijker en schadelijker zijn, geheele land-
streken met vele steden en dorpen teisteren, en
in één oogenblik meer verwoesten, dan de vulka-
nen in vele jaren. Denk slechts aan Lissabon in
1755 en aan andere streken.
Waren er geene vulkanen, dan zouden die aard-
bevingen veel meer plaats hebben. God stelde de
vuurspuwende bergen daar, om die veel grooter
rampen nf te weren. Het zijn dus ook toonbeel-
den zijner oneindige liefde.
Ik twijfel niet of gij zult nu hierin toestemmen
met
uwen toegenegen' neef,
A.