Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
onbegrijpelijk voorkomt, hoe God de vuurspuwen-
de bergen kan gedoogen, die alles om zich henen
zoo met vernieling bedreigen. Hij zou het wen-
schelijk rekenen, dat die er niet waren op onze
anders zoo schoone aarde.
Zeer Geachte Neef!
Onlangs las ik in zeker boek, welke ontzetten-
de verwoestingen de vuurspuwende bergen van
tijd tot tijd hebben aangerigt. Geheele steden,
zooals Herciilaneum en Pompeji, werden onder de
gloeijende lava bedolven, met al, wat er in was.
Mij dunkt, dat God zulke bergen niet moest
laten bestaan. Het zijn toch waarlijk geene toon-
beelden zijner liefde, zoo als wij anders overal in
de natuur aantreffen.
Zoudt gij niet met mij wenschen, dat er geene
vulkanen waren? Dan konden de menschen in
de nabijheid daarvan vrij wat geruster en geluk-
kiger leven.
Meld mij daarover uwe gedachten eens.
In afwachting daarvan, ben ik
uip liejhebbende neef,
F.
3. G. antwoordt aan F., dat de vulkanen als
liet ware schoorsteenen voor het onderaardsche
vuur zijn, — dat er zonder deze veel meer aard-
bevingen zouden plaats hebben, — dat die nog
veel verschrikkelijker zijn, -- en de vuurspuwende