Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
En zoo is het inderdaad. Ik reken, dat gij
door al het bovenstaande reeds voorbereid zijt,
om te vernemen, hetgeen ik u bijna niet durf
melden. En toch moet het. Weet dan, waarde
Broeder! dat gij met mij een zwaar verlies hebt
geleden. Gij zult mij en anderen te huis aan-
treffen, maarniet haar, die u misschien het aller-
dierbaarst was. Onze beste Moeder is niet meer!
Sedert zes weken sluimert zij reeds in het stille
graf. Hevige koortsen maakten binnen een paar
weken een einde aan haar voor ons zoo dier-
baar leven.
Geene woorden zijn in staat, te beschrijven,
wat wij toen gevoelden. Wij beseffen geheel,
hoezeer u deze tijding moet treffen.
Matig intusschen uwe groote droefheid, door
godsdienstig te redeneren. Laat vrij uwe tranen
vloeijen; maar mor niet tegen God, die ons haar
zoo lang liet bezitten. Hoe menig wees beschreide
reeds veel vroeger zulke panden! Laat ons der-
halve dankend treuren. Zij stierf in hoop op den
Hemel. Mogten wij haar daar eens voor eeuwig
wederzien.
Kan het zijn, kom dan spoedig tot ons, opdat
wij elkander troosten.
Daarnaar verlangt zeer
uic diepbedroefde broeder,
N.
4. F, schrijft aan zijnen neef G., dat het hem