Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
Zoolang gij niet gelukkig waart aangeland, leef-
den wij toch altijd tusschen hoop en vrees. Gij
kondet toch ook wel eens niet weder teruggeko-
men zijn. Behalve, dat gij kondet verongelukken,
zou ook ziekte u hebben kunnen treffen, en aan
uw leven een einde gemaakt hebben. Deze ge-
dachte bezielt mij altijd bij uw afscheid, en zij
wijkt niet van mij, eer gij behouden weder bij
ons zijt. Dan valt er, als het ware, een steen van
het hart: want, ach! ons leven is zoo onzeker!
Hoe menigeen ondervond dat op bedroevende wijze!
Al heet gij, zeelieden, er ook wat losser over
heen te loopen, gij zult bij het uitzeilen toch ook
wel eens gedacht hebben: „wie weet of ik, zoo
ik al zelf gezond en wel terugkeer, wel allen zal
wederzien, die mij dierbaar zij en nu afscheid
van mij namen!" Dat afscheid kon toch ook het
laatste zijn op dit benedenrond.
En v/anneer gij behouden weder binnen komt,
dan hebt gij gewis geen rust, eer gij weet of
allen nog leven en gezond zijn.
Daarom haasten wij ons öok altijd, om u uit
die onzekerheid te verlossen.
Gij vraagt misschien reeds ongeduldig, waarom
ik dan nu zoo talm, zulke lange voorafspraken
houd , en u ongerust maak.
Dat kon wel eens noodig zijn, lieve Broeder!
Uit vrees, dat een plotselijk berigt u al te zeer
zou schokken, kon ik dat wel eens opzettelijk zoo
doen.