Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
Is men dan nog bij elkander in de ouderlijke
woning, zoo kan men elk oogenblik zien, hoe het
is, en zoo mogelijk hulp en raad bieden.
Maar zijn wij doör afstanden van elkander verwij-
derd, zoo als gö van ons, dan is het moeijelijker.
Thans ondervinden wij dat: want vader is se-
dert eenige dagen ernstig ongesteld. Zijne krach-
ten nemen af; doch de geneesheer geeft nog eenige
hoop op zijn herstel.
Gij begrijpt ligt, dat wij u gaarne eens hier za-
gen in zoodanige omstandigheden. God geve, dat
gij blij en dankbaar ons weder moogt verlaten.
Dit wenscht zoowel onze moeder, als
uw bekommerde broeder,
N.
he'----
3. N. moet zijnen broeder, die van eene lange
zeereis teruggekomen is, welkom heeten, maar
tevens berigten, dat zijne moeder gedurende zijne
lange afwezigheid is overleden, en reeds sedert
zes weken in het graf rust. Hij moet dit niet
eensklaps doen, omdat deze tijding hem te zeer
zou schokken. Langzamerhand de onzekerheid en
ongerustheid opwekken, en eindelijk tot de hoofd-
zaak komen zal beter zijn.
Geliefde Broeder!
Hartelijk welkom in het lieve vaderland. Wij
danken God, die u behouden liet terugkomen na
zoo lange afwezigheid.
5