Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
Nog meer voor u, dan voor ons, zal het behoefte
zijn, u op zoodanige wijze te troosten.
Leeft uw zoon, zoo als wij hopen, nu in den
zaligen Hemel, wensch hem dan niet terug. Troost
u met de hoop, hem daar eens voor eeuwig we-
der te zien.
God behoede u verder zoo lang mogelijk voor
dergelijke verliezen.
Wegens ongesteldheid kan moeder niet tot u
overkomen, hoezeer zij dit ook wenschte, opdat
zij u zou kunnen troosten en raden in deze droe-
vige omstandigheden.
Na minzame groete en heilbede, ook van haar,
noem ik mij
uwen diepbedroefclen neef,
N. N.
2. A. schrijft op last van zijne moeder eenen
brief aan zijnen broeder, die in eene naburige
plaats woont, — dat zijn vader sedert eenige da-
gen ernstig ziek is, en hij verzocht wordt, over
te komen. Hij moet den brief zoo inrigten , dat
zijn broeder niet te plotselijk dit verneemt, en
derhalve zoo min mogelijk ontstelle.
Lieve Broeder!
Zoo lang wij gezond en sterk zijn, denken wij er
wel eens te weinig aan, hoe groot dat voorregt is.
Toch kunnen wij zoo spoedig ziek worden, lust
cn krachten zien verminderen,