Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
Na verloop van eenige weken zond C. aan A.
de navolgende afschriften uit het brieveboek, dat
zij ter school hadden aangelegd. De opgaven daar-
toe had hij boven iederen brief geplaatst, op na-
volgende wijze.
1. Eene moeder had berigt Ontvangen van ha-
ren broeder, dat zijn zoon, een jongeling van 20
jaar, in het ijs verdronken was. Zij verzocht ha-
ren zoon, 14 jaar oud, om te schrijven, hoe
droevig zij deswege was, — hem aan te raden
troost bij God te zoeken, —te wenschen, dat hij
verder lang voor zoodanige verliezen mogt behoed
blijven, — en te berigten, dat zij wegens ziekte
niet kon overkomen.
Geliefde Oom!
Op verzoek van mijne moeder vat ik treurig
de pen op, om u te melden, hoezeer ons het
smartelijk verlies van uwen zoon, onzen geliefden
neef, bedroeft.
Terwijl wij met u deswege bittere tranen stor-
ten, zoeken wij onzen troost bij God. Anders
zou de droefheid al te groot zijn, en aanleiding
tot ondankbaar morren jegens Gód kunnen geven.
Hij toch doet alles met wijsheid en liefde. Al
begrijpen wij dat niet, — al schijnt het regt an-
ders, — wij hebben alle redenen om het vast te
gelooven, en er op te vertrouwen.