Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
Alle onderrigtingen, die wij ontvangen, en welke
gij niet in die afschriften vindt, zal ik a boven-
dien van tijd tot tijd mededeelen, even als vroeger.
Bij zulk een langen brief wordt het tijd te ein-
digen, ook omdat mijn werk mij roept.
Met alle achting ben ik
uw liefhebbende vriend,
_ C.
Op dezen bovenstaanden ontving C. een paar
dagen later ten antwoord:
Lieve Vriend!
Hartelijk dank voor uwe belangstelling in mij,
welke u geene moeite dóet ontzien, zooals meer-
malen, maar vooral ook uit uwen laatsten, dui-
delijk bleek.
De onderrigting ten opzigte van het slot des briefs
zal ik onthouden, en er mijn voordeel mede doen.
Wat uwen voorslag betreft, ten aanzien der af-
schriften uit dat boek, ik reken dit nog veel beter,
dan onze vorige briefwisseling. Zoo het u niet
al te veel moeite kost, zult gij mij daardoor eene
groote dienst bewijzen.
Of ik die opgaven oök zal bewerken, dit weet
ik nog niet; maar besluit ik er toe, dan wil ik
die even als voorheen gaarne aan uw oordeel on-
derwerpen.
Als altijd noem ik mij
itv^en toegenegen' vriend,
A.