Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
makkelijker, dan het aan den laatsten volzin te
verbinden: want die wordt er wel eens stijf en
onnatuurlijk door. Kan men het zoodanig schikken,
dat de stijl er niets bij verliest, zoo is het geoor-
loofd, vooral in gemeenzame brieven. In deftigen
stijl is het beter, dit niet te doen. De aanhef
en het slot zijn, als het ware, de groet en het af-
scheid. Jegens onze meerderen gelden die meer
als opzettelijke hoofdzaken.
Ook in gemeenzamen stijl is het niet goed, in
dat opzigt altijd gelijk te handelen, 't Is dan, ais
of men niet anders kan. Daarom is afwisseling
daarin het best.
Wat nu verder onze briefwisseling betreft, ik ben
voornemens daarin eenige verandering te maken.
Dit is het gevolg van eenen maatregel, welken
onze onderwijzer ter school heeft ingesteld. Hij
heeft een boek aangelegd, waarin een onzer, die
de opgegevene brieven het best bewerkt heeft ,
die zal mogen inschrijven.
Nu kwam het mij beter voor, u met die uit-
gekozen brieven bekend te maken, opdat gij de
beste voorbeelden lot ieering zoudt ontvangen.
Daartoe heb ik mijnen onderwijzer verzocht,
er van tijd tot tijd afschriften uit te mogen nemen,
om u die toe te zenden.
Komt u dat plan goed voor, dan zal ik het
doen. Wilt gij die opgaven ook nog daarna be-
werken, dat kan even goed als voorheen. Meld
mij eens, hoe gij daarover denkt.