Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
Hier en doar had A. de comma's en andere
teekens vergelen te plaatsen. De oorzaak daarvan
was, dat hij zijne brieven eenigzins haastig afge-
werkt, en niet nog eens herlezen had. Beide
trokken zij daaruit het gevolg, dat het een vaste
regel moest zijn, altijd eerst het werk nog eens
over te zien, eer men het uit de handen liet gaan.
Wij deelen die brieven, kortheidshalve hier niet
mede, opdat men niet telkens tweemalen dezelfde
zaken zou behoeven te lezen. Uit de vorige blijkt
reeds genoegzaam, hoe dezelfde zaken op verschil-
lende, toch even goede wijzen kunnen behandeld
worden.
Omtrent het door A. in bedenking gegevene ten
aanzien van het slot der brieven, kon C. hem nog
niet bepaald antwoorden. Hij was voornemens,
het aan den onderwijzer, bij gepaste gelegenheid,
eens te vragen, en er dan zijnen vriend over te
schrijven. Korten tijd daarna ontving deze den on-
derstaanden.
Amsterdam, 2 Sept., 1862.
Geachte Vriend!
Volgens afspraak heb ik mijnen onderwijzer over
uwe bedenking, ten aanzien van het slot der brie-
ven, geraadpleegd. Hij heeft daarvan het volgende
gezegd.
Dat slot mag geheel op zich zeiven staan, en
met een inspringenden regel beginnen. Dat is ge-