Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
Den Jongen Heer C;
adres: den Heer D,
Logementhouder te
Amsterdam.
ÜTRECUT, 22 Maart, 1862.
Waarde Vriend!
Onder dankbetuiging voor de toezending uwer
vijf brieven, zend ik die hiernevens terug.
Aanmerkingen heb ik er niet op kunnen maken,
anders zou ik u die gaarne mededeelen. Het eenig-
ste, dat ik u in bedenking meen te moeten geven,
is, dat gij bijna altijd het slot van den brief aan
den laatsten volzin verbonden hebt. Ik zag in
andere brieven meermalen, dat het geheel op zich
zeiven stond. Wat is nu het beste? Dit wil ik
gaarne eens van u weten.
Mijne vijf brieven volgens uwe opgave, heb ik
nog niet gereed. Misschien kom ik in de volgende
week bij u, omdat mijn vader in uwe woonstad
bezigheden heeft, en mij beloofde, de reis mede
te mogen doen.
Met alle achting noem ik mij
uw liefhebbende vriend,
A.
Eenige dagen later ontving C. een bezoek van
zijnen jongen vriend A., die hem toen de afge-
werkte taak liet zien en beöordeelen., Dit viel
gunstig uit. Aanmerkingen van groot belang kon
C. er niet op maken.