Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
Als wij maar leeren, wat behoeft hij dan zoo den
baas over ons te spelen?
Verander dat, en gij zult meer vermaak heb-
ben, even als
uw liefhebbende speelgenoot,
A.
N_____ 6 Augustus, 1862.
Lieve Speelmakker!
Weet gij nog niet, dat alles op zijn' tijd moet
geschieden? Is het in de school de plaats en de
tijd om te spelen? Dan wil ik mededoen. Maar
neen; gij weet, dat wij daar moeten leeren. Voor
ons eigen geluk is dat volstrekt noodig.
Maken wij grappen onder het leeren, dan be-
nadeelen wij ons zeiven, en kunnen ons niet in-
spannen , maken sleurwerk, en geen goede vorde-
ringen. Straf verdienen is toch ook geen vermaak.
Verbeeldt gij u, dat de onderwijzer een jongen
is, die noodeloos den baas over ons wil spelen? Ik
reken, dat hij ons den weg tot ons geluk aanwijst.
Daarom moeten wij hem gaarne gehoorzamen, ach-
ting en ontzag toönen. Dat durf ik doen en noem
ik waren heldenmoed, geene lafheid.
Wanneer gij dit alles moet toestemmen, dan
zult gij gewis inzien, hoe gij dwaalt, en dwaze
dingen van mij vergt.
Mögt dat zoo zijn, dan blijf ik gaarne
tm toegenegene speelmakker,
B.