Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
4. B. betuigt zijne blijdschap daarover, moe-
digt hem aan, om woord te houden, — verzekert,
dat dit hem goed zal bevallen, — en hij meer
van hem zal houden.
5. A. geeft berigt, dat hij zich uitstekend wel
bevindt bij de verandering van zijne denk- en han-
delwijze, — er nimmer weder van wil afwijken, —
en zich zijne vriendschap steeds daardoor hoopt
waardig te maken.
Hebt gij nu zin er aan, dan kunt gij die ook
maken. Vallen de mijne behoorlijk uit, zoo zend
ik u die over.
Na groete en heilwensch noem ik mij
uwen toegenegen^ vriend,
C.
Eenige dagen later ontving A de navolgende
vijf brieven van C., onder geleide van eenen,
waarin hij verzocht, ook van hem de aanmerkin-
gen te mogen vernemen, die hij mogt hebben,
opdat zulks tot leering zou strekken.
N.....5 Augustus, 1862,
Waarde Speelgenoot 1
Onder het spelen zijt gij zulk een vrolijke, vlugge
en moedige jongen, dat ik veel van u houd, en
uw gezelschap mij regt aangenaam is.
Maar ter school zijt gij een bloodaard. Gij durft
niets wagen, aan geen grapje deel nemen. Gij
zijt al te bang voor den ónderwijzer. Dat is laf.