Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
wanneer men vreest, de zaken te vergeten, die
men wil uitdrukken; — ook wel, als men al te
zeer op kortheid of beknoptheid werkt, 't Is beter,
telkens eenen nieuwen volzin te nemen, en dan
die korter zinnen in goed en juist verband op elk-
ander te laten volgen. Dit geeft gemak en klaar-
heid, zoowel in het schrijven, als in het lezen.
Wanneer wij onze nu reeds vervaardigde brieven
eens nazien, dan zullen wij wel eens lange zinnen
ontmoeten, die gevoegelijk hadden kunnen geschei-
den worden.
Bij eenen volgenden, hoop ik u weder eene
opgave mede te deelen, die wij van onzen onder-
wijzer eerstdaags hebben te verwachten.
Met alle achting ben ik
uw toegenegen vriend,
C.
Den Jongen Heer C;
adres: den Heer D ,
Logementhouder te
Amsterdam.
Utrecht, 28Junij, 1862.
Zeer Geachte Vriend!
Hartelijk dank voor de aanmerkingen op de
teruggezonden brieven. Zij waren zeer gegrond,
en ik hoop er mijn voordeel mede te doen.
Op uwen raad heb ik mijne brieven eens na-
gezien, en er nog al eenige verbeteringen in ge-
maakt, volgens uwe aanwijzing.