Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
een der tusschendagen er toe in staat zoudt zijn.
Dat kan evenwel niet geschieden: [want juist op
dien tijd moet ik daar eene boodschap voör mij-
nen vader verrigten.
Intusschen zal ik gaarne dat uitstapje naderhand
met u hervatten, al heb ik er niets te verrigten,
opdat gij ziet,| hoe veel prijs ik stel 6p uw aan-
genaam gezelschap.
Spoedige en volkomen herstelling wenscht u van
ganscher harte
uw liefhebbende speelmakker,
V.
Utrecht, 4 Mei, 1862.
Zeer Geachte Speelgenoot!
Omdat ik zoo gaarne de voorgestelde wandeling
naar N. zou mededoen, heb ik, met goedvinden
van onzen geneesheer, een middel genomen ter
wegneming der koorts. Gelukt dat naar wensch,
dan zal ik nog aan uwe uitnoodiging kunnen vol-
doen.
Gewoonlijk begint de koorts 's morgens te 8
ure. Blijf ik e. k. Zondag tot 12 ure vrij, en
bevind ik mij behoorlijk gezond, dan hebt gij mij
te verwachten. Valt het ongunstiger uit, dan ont-
vangt gij in tijds berigt daarvan.
Als altijd ben ik
uw liefhebbende speelgenoot,
W.