Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
Amsterdam, 6 April, 1862,
Waarde Speelmakker!
Groote blijdschap gaf mij uw laatste van den 9
dezer, omdat ik nn hoop mag hebben, in uw
gezelschap de voorgenomen wandeling te doen.
Intusschen moet ik u toch waarschuwen, u niet
op weg te wagen, zoo gij niet volkomen gezond
zijt. Als gij onderweg ziek werdt, of de koorts
kreegt, dan waren wij verlegen. Te huis kan
men dan te bed gaan; maar op reis ziek worden,
is zeer lastig. Hoe gaarne ik u ook mede zie
wandelen, toch kan ik niet nalaten, u dit in over-
weging te geven. ^
Ontvang ik geen nader berigt, dan zal ik reke-
nen, dat gij die laatste waarschuwing overtollig
acht, en op den bestemden tijd zult komen bij
uwen toegenegen' speelmakker,
X.
Den Jongen Heer C;
adres: den Heer D,
l.ogcmenthouder te
Amsterdam.
Utrecht, 18Februarij, 1862.
Geachte Vriend!
Onder hartelijke dankbetuiging zend ik hierne-
vens de zes bewuste brieven terug. Met gröot
genoegen heb ik die gelezen en herlezen. Het