Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
Zonder tusschenkomende beletselen, zal ik mij
op den bepaalden tijd bij u begeven.
Met verlangen zie ik dat oogenblik reeds te
gemoet.
Na minzame groete aan uwe ouders ben ik
uw getrouwe speelmakker,
Y.
Amsterdam, 5 April, 1862.
Geliefde Speelgenoot!
Ofschoon ik zeer veel van zoodanig uitstapje
houd, kan ik toch uwe vriendelijke uitnoodiging
niet aannemen. Dat spijt mij zeer; maar ik heb
een paar malen de derdedaagsche koorts gehad.
Op e. k. Zondag vrees ik die weder te hebben.
Tusschenbeide ben ik tamelijk gezond. Toch durf
ik mij op dien dag niet op weg begeven.
Om die reden moet ik tot mijn leedwezen voor
uwe uitnoodiging bedanken. Kan het oOk eene
week uitgesteld worden? Dan hoop ik, dat ik
het kan aannemen.
Met achting noem ik mij
uwen liefhebbenden speelgenoot,
Y.
Amsterdam , 5 April, 1862.
Zeer Geachte Speelgenoot!
Reeds streelde mij het vooruitzigt, om in uw
aangenaam gezelschap de wandeling naar N. te doen.